GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE – NAJLEPSZA FORMA ZABEZPIECZEŃ

ZAPŁATA WADIUM

Istotą gwarancji jest zabezpieczenie roszczeń zamawiającego, gdy wybrany wykonawca nie przystąpi do podpisania umowy na warunkach złożonej oferty.

NALEŻYTE WYKONANIE KONTRAKTU

Gwarancja, której wymaga zleceniodawca od wykonawcy, w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania.

USUNIĘCIE WAD I USTEREK

Umowa przeznaczona dla przedsiębiorców dających gwarancję jakości. Zapewnia odszkodowanie na rzecz beneficjenta, jeśli wykonawca nie usunie wad i usterek.

Dla naszych klientów Wybieramy najlepsze programy ubezpieczeniowe

Naszą specjalnością są ubezpieczenia finansowe, gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia majątku firm. O jakości zawartej umowy nie decyduje moment zawarcia polisy, ale sposób działania ubezpieczenia w chwili wystąpienia szkody.

Oferta ubezpieczeń dostępnych na rynku jest bardzo szeroka. Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia macie pewność dobrego wyboru ubezpieczenia. Można zwrócić się do nas z każdym problemem lub pytaniem. Chcemy pozyskać Wasze zaufanie fachowością.

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE W CZTERECH PROSTYCH KROKACH

Przekazanie danychkontaktowych

Kontaktnaszego specjalisty

Uzgodnienie szczegółówgwarancji

Finalizacjatransakcji

Skontaktuj się z nami